Exchange Migratie Specialist

E x c h a n g e  M i g r a t i e S p e c i a l i s t  bij Damen Schelde Naval Shipbuilding
Vlissingen ▪ 2009 – 2009

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:

  • Advisering, technisch ontwerp en uitvoering migratie van Exchange 2003 server naar geclusterde
    Exchange 2007 omgeving voor 1000 eindgebruikers.

Gebruikte technologieën:

  • Exchange 2003 & 2007
  • Windows Server 2008
  • Exchange Clustering
  • Windows Clustering
  • Active Directory
  • Commvault Simpana Backup en Archivering