Senior Systeem Beheerder

S e n i o r  S y s t e e m  B e h e e r d e r   bij GGz Breburg
Rijen / Tilburg ▪ 2015 – 2017

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:

 • (Mede) advisering over vernieuwingen binnen de ICT infrastructuur zoals inrichting file servers, SQL servers, backup.
 • Uitvoeren van projecten zoals uitfaseren SQL servers, uitfaseren applicatie servers (Windows Server 2003 / 2008), uitfaseren Exchange 2007 servers (naar Office 365).
 • Beheer en inrichting van SCOM 2012 voor het monitoren van de Windows servers, VMware ESXi hosts en Cisco netwerk devices.
 • Beheer van de server omgeving van GGz Breburg. Bestaande uit ruim 200 gevirtualiseerde servers op 22 VMware ESXi hosts en 2 HP 3PAR SAN storage systemen.
 • Beheer van de Citrix / RES One Workspace desktop omgeving voor 2000 medewerkers.
 • Beheer backup omgeving met Veeam Backup & Replication en Veeam Backup for Microsoft Office 365.
 • Inrichten Single Sign-On voor Topdesk en andere applicaties d.m.v. SAML en ADFS.
 • Advisering vervangen van SCOM 2012 door SaaS based oplossing van Logic Monitor.
 • Afhandeling tweede- / derdelijns incidenten.
 • Opstellen technische documentatie en procedures.

Gebruikte technologieën:

 • Exchange 2007, 2013 & 2016
 • Windows Server 2008 R2 & 2012 R2
 • Active Directory
 • ADFS / SAML 2.0
 • Office 365
 • Citrix & RES One Workspace
 • Veeam Backup & Replication 9.5
 • Veeam Backup for Microsoft Office 365
 • VMware vSphere ESXi 5.0 / 5.5
 • VMware vSphere vCenter 5.0 / 5.5
 • Sophos Anti Virus / SG UTM Firewalls
 • SQL 2008, 2014 & 2016
 • SCOM 2012 / 2016
 • Logic Monitor
 • Powershell
 • TopDesk

IT Consultant / Mede eigenaar

I T   C o n s u l t a n t   /   M e d e   e i g e n a a r   bij TvP Consultancy
Diessen  ▪  2012 – 2014

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:

 • Advisering en verkoop van IT oplossingen aan klanten. Uitvoeren migraties, beheren en implementeren van deze nieuwe oplossingen. Dit veelal op basis van MS Small Business Server 2011, gevirtualiseerd op een VMware ESXi omgeving.
 • Centrale monitoring van klant systemen uitgevoerd met GFIMAX Remote Management.
 • VMware vCenter voor remote beheer van de lokale klant VMware omgeving.
 • Inrichten Topdesk omgeving voor het afhandelen en registeren van klant incidenten en aanvragen.

Gebruikte technologieën:

 • Exchange 2003, 2007 & 2010
 • Windows Server 2003, 2008 & 2008 R2
 • SBS 2008 & 2011
 • GFIMAX RemoteManagement
 • G Data Anti Virus
 • Acronis Backup
 • Topdesk

Technisch Specialist

T e c h n i s c h S p e c i a l i s t  bij Smurfit Kappa
Etten-Leur ▪ 2011 – 2012

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:

 • Derdelijns operationeel beheer van de server omgeving van Smurfit Kappa. Bestaande uit 500 gevirtualiseerde servers op VMWare ESX en Equalogic SAN storage.
 • Implementatie van SCCM 2007 R2 voor het update van firmware, bios updates en drivers van fysieke Dell machines.
 • Ontwerp en implementie van BitLocker Drive Encryption voor 5000 Windows 7 Enterprise laptops wereldwijd.
 • Technische ondersteuning aan lokale beheerders wereldwijd.
 • Opstellen technische documentatie en procedures.

Gebruikte technologieën:

 • Exchange 2003, 2007 & 2010
 • Windows Server 2003, 2008 & 2008 R2
 • SCCM 2007 R3
 • Bitlocker Drive Encryption
 • Exchange Clustering
 • Windows Clustering
 • Active Directory
 • Topdesk

Exchange & AD Migratie Specialist

E x c h a n g e  &  A D  M i g r a t i e S p e c i a l i s t   bij CapGemini
Utrecht ▪ 2009 – 2010

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:

 • In opdracht van CapGemini voor het Ministerie van LNV; advisering, technisch ontwerp en uitvoering van gebruikers en email migratie voor ongeveer 1500 gebruikers.
 • Realisatie van migratie scripts voor het migreren van mailboxen van Exchange 2003 naar Exchange 2007.
 • Realisatie van PST import scripts voor Symantec Enterprise Vault.
 • Uitvoeren van AD-user en email migratie.
 • Technische ondersteuning van derdelijns operationeel beheerders.
 • Opstellen technische documentatie en procedures.
 • Technische advisering en ondersteuning van het complete migratie proces.

Gebruikte technologieën:

 • Exchange 2003 & 2007
 • Windows Server 2008
 • Exchange Clustering
 • Windows Clustering
 • Active Directory
 • Symantec Enterprise Vault

Exchange Migratie Specialist

E x c h a n g e  M i g r a t i e S p e c i a l i s t  bij Damen Schelde Naval Shipbuilding
Vlissingen ▪ 2009 – 2009

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:

 • Advisering, technisch ontwerp en uitvoering migratie van Exchange 2003 server naar geclusterde
  Exchange 2007 omgeving voor 1000 eindgebruikers.

Gebruikte technologieën:

 • Exchange 2003 & 2007
 • Windows Server 2008
 • Exchange Clustering
 • Windows Clustering
 • Active Directory
 • Commvault Simpana Backup en Archivering