Senior Systeem Beheerder

S e n i o r  S y s t e e m  B e h e e r d e r   bij GGz Breburg
Rijen / Tilburg ▪ 2015 – 2017

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:

 • (Mede) advisering over vernieuwingen binnen de ICT infrastructuur zoals inrichting file servers, SQL servers, backup.
 • Uitvoeren van projecten zoals uitfaseren SQL servers, uitfaseren applicatie servers (Windows Server 2003 / 2008), uitfaseren Exchange 2007 servers (naar Office 365).
 • Beheer en inrichting van SCOM 2012 voor het monitoren van de Windows servers, VMware ESXi hosts en Cisco netwerk devices.
 • Beheer van de server omgeving van GGz Breburg. Bestaande uit ruim 200 gevirtualiseerde servers op 22 VMware ESXi hosts en 2 HP 3PAR SAN storage systemen.
 • Beheer van de Citrix / RES One Workspace desktop omgeving voor 2000 medewerkers.
 • Beheer backup omgeving met Veeam Backup & Replication en Veeam Backup for Microsoft Office 365.
 • Inrichten Single Sign-On voor Topdesk en andere applicaties d.m.v. SAML en ADFS.
 • Advisering vervangen van SCOM 2012 door SaaS based oplossing van Logic Monitor.
 • Afhandeling tweede- / derdelijns incidenten.
 • Opstellen technische documentatie en procedures.

Gebruikte technologieën:

 • Exchange 2007, 2013 & 2016
 • Windows Server 2008 R2 & 2012 R2
 • Active Directory
 • ADFS / SAML 2.0
 • Office 365
 • Citrix & RES One Workspace
 • Veeam Backup & Replication 9.5
 • Veeam Backup for Microsoft Office 365
 • VMware vSphere ESXi 5.0 / 5.5
 • VMware vSphere vCenter 5.0 / 5.5
 • Sophos Anti Virus / SG UTM Firewalls
 • SQL 2008, 2014 & 2016
 • SCOM 2012 / 2016
 • Logic Monitor
 • Powershell
 • TopDesk