IT Consultant / Mede eigenaar

I T   C o n s u l t a n t   /   M e d e   e i g e n a a r   bij TvP Consultancy
Diessen  ▪  2012 – 2014

Omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:

 • Advisering en verkoop van IT oplossingen aan klanten. Uitvoeren migraties, beheren en implementeren van deze nieuwe oplossingen. Dit veelal op basis van MS Small Business Server 2011, gevirtualiseerd op een VMware ESXi omgeving.
 • Centrale monitoring van klant systemen uitgevoerd met GFIMAX Remote Management.
 • VMware vCenter voor remote beheer van de lokale klant VMware omgeving.
 • Inrichten Topdesk omgeving voor het afhandelen en registeren van klant incidenten en aanvragen.

Gebruikte technologieën:

 • Exchange 2003, 2007 & 2010
 • Windows Server 2003, 2008 & 2008 R2
 • SBS 2008 & 2011
 • GFIMAX RemoteManagement
 • G Data Anti Virus
 • Acronis Backup
 • Topdesk